News Ticker

คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด

คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด

การเตรียมพร้อมทางจิตใจ

 • ถ้าผู้ป่วยรู้สึกกลัว วิตกกังวล หรือมีปัญหาคับข้องใจ ควรซักถามปัญหาจากแพทย์ผู้รักษา หรือพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยจากทีมสุขภาพของโรงพยาบาล
 • อาจพูดคุยกับผู้ป่วยอื่นที่มีประสบการณ์ผ่าตัดในลักษณะเดียวกันกับท่าน
 • ญาติไม่ควรทิ้งผู้ป่วยไว้ตามลำพังนานๆ
 • หากจำเป็นต้องปฎิบัติกิจกรรมทางศาสนา เช่น การสวดมนต์ สามารถทำได้

การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย

ผู้ป่วยที่ทราบกำหนดการผ่าตัดล่วงหน้า ควรรับประทานอาหารประเภท แป้ง เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และน้ำ ให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถทนต่อการผ่าตัดได้ดี แผลหายเร็ว ไม่เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย

การออกกำลังกาย

การลุกเดิน หรือออกกำลังกายพอสมควร อย่าให้เหนื่อยมากเกินไป อาจทำให้นอนหลับพักผ่อนได้ง่ายขึ้น บางคนอาจนอนหลับยากกว่าปกติ เนื่องจากมีความวิตกกังวล แพทย์อาจใช้ยาระงับ (Sedative) อย่างอ่อน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพักผ่อนได้

การป้องกันภาวะแทรกซ้อน

วิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดบวม หลอดเลือดดำอักเสบ

การฝึกหายใจ

 • นอนหงายศีรษะสูง
 • นำมือทั้งสองข้างวางไว้บนอกส่วนล่าง
 • หายใจยาวๆ ให้เต็มที่ สูดหายใจลึกๆ เข้าทั้งทางปากและจมูก กลั้นหายใจ นับ 1-5
 • ค่อยๆ ปล่อยลมหายใจออกทางจมูกและทางปาก
 • ทำ 15 ครั้ง ต่อ 1 รอบ ทำซ้ำๆ กัน ครั้งละ 5 รอบ

การฝึกไอ

 • นั่งเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
 • หายใจเข้า – ออก ลึกๆ กลั้นหายใจนับ 1-5 อ้าปากเล็กน้อย ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก ทำติดต่อกัน 3-4 ครั้ง
 • หายใจเข้าลึกๆ อ้าปากเล็กน้อย ไอแรงๆ อย่างเร็ว 1-2 เสมหะที่อยู่ในปอดจะหลุดออกมา

การลุกจากเตียงให้เร็วที่สุด

ภายหลังการผ่าตัด 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยควรลุกนั่ง วันรุ่งขึ้นจึงเดินรอบเตียง เพื่อป้องกันมิให้เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด ลดอาการท้องอืด อาเจียน หรือการถ่ายปัสสาวะลำบาก

การเตรียมความสะอาดร่างกาย

 • ผู้ป่วยควรสระผม อาบน้ำแปรงฟัน ให้สะอาด ถ้าสามารถทำได้
 • ก่อนใส่สายสวนปัสสาวะ ควรฟอกล้างอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกให้สะอาด เพื่อลดการติดเชื้อสู่ทางเดินปัสสาวะ
 • ไม่ควรทาเล็บ ทาแป้ง ทาลิปสติค เพราะอาจเป็นอุปสรรคต่อการเฝ้าระวังภาวะขาดออกซิเจนระหว่างผ่าตัด
 • ถ้ามีฟันปลอมให้ถอดออก เพื่อป้องกันการไปอุดตันหลอดลม หรือ ฟันปลอมเสียหายในระหว่างขั้นตอนการให้ยาระงับความรู้สึก
 • เมื่อผู้ป่วยกลับจากห้องผ่าตัด พยาบาลจะดูแลวัดสัญญาณชีพบ่อยๆ ผู้ป่วยไม่ควรตกใจ หรือวิตกกังวล

การให้นมบุตร

ในรายผ่าตัดคลอดบุตร เมื่อรู้สึกตัวดีแล้ว สามารถพลิกตะแคงตัวได้ ควรกระตุ้นให้บุตรดูดนมมารดา เพื่อให้เด็กเรียนรู้วิธีดูดนมมารดา และกระตุ้นให้มีการหลั่งน้ำนมได้เร็วขึ้นและมากขึ้นตามลำดับ จากกลไกธรรมชาติของร่างกายมารดา

การดูแลบาดแผล

แผลผ่าตัดควรรักษาให้แห้งและสะอาด ไม่แกะ หรือเกาแผล จะช่วยให้แผลหายเร็วติดเชื้อจากการสัมผัส